DAVET

Değerli Katılımcılar,

Sizleri 24-25 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan 5. Asya Hemşirelik Eğitimi Kongresi’ne katılmaya davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce Tayland, Tayvan, Endonezya ve Vietnam’da düzenlenen kongrenin 5. sine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kendilerini hemşirelik eğitiminin kalitesini sürekli iyileştirilmesine adayan, deneyimlerini paylaşmayı isteyen hemşire eğiticileri kongremizde görmek için heyecanlıyız.

Küresel sağlık için sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinde sağlık insan gücü önemli bir role sahiptir. Hemşireler sağlık insan gücünün en önemli profesyonellerinden biridir. Hemşirelerin küresel sağlık hedefine ulaşmak için kaliteli ve güvenli hizmet sunabilmesi ise ancak kaliteli bir hemşirelik eğitimi ile mümkün olabilir. Bu nedenle hemşire eğiticiler öğrencileri küresel sağlık hizmeti sunmaya hazır hale getirmek için hemşirelik eğitiminin kalitesinin sürekli iyileştirildiğinden emin olmalıdır. Bu nedenle kongre küresel sağlık için hemşirelik eğitiminin kalitesinin nasıl geliştirilebileceğine odaklanmış ve kongre ana teması ve alt temaları bu doğrultuda belirlenmiştir.

Kongre ana teması “Küresel sağlık için hemşirelik eğitiminde kaliteyi geliştirmek”tir. Kongre alt temaları bu tema ile ilişkili olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Öğrenci ile ilişkili:
 1. Hemşirelik eğitiminde yetkinlik geliştirme ve değerlendirme
 2. Hemşirelik öğrencilerini ileri teknolojik sağlık bakım ortamlarına hazırlama
 3. Yeni nesil hemşirelik öğrencilerinin eğitimine hazır oluşluk
Öğretim elemanı ile ilişkili:
 1. Hemşire eğitimcilerin hazırlanması
 2. Hemşirelikte eğitim liderliği
 3. Hemşirelik eğitiminde öğretim elemanının gelişimine yönelik zorluklar
Müfredat ile ilişkili:
 1. Hemşirelik eğitiminde kalite kültürünü beslemek
 2. Hemşirelikte kanıta dayalı öğretim
 3. Hemşirelik eğitiminde yenileşim ve teknoloji
 4. Hemşirelik eğitiminde teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatma
 5. Mesleklerarası hemşirelik eğitimi
 6. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmada hemşirelik eğitiminin rolü
 7. Hemşirelik eğitiminde etik ve yasal konular
 8. Hemşirelik eğitiminin geleceğini inşa etme: Krizlerle başa çıkma
 9. Hemşirelik eğitiminde kalite ve akreditasyon
 10. Sınır ötesi hemşirelik eğitimi
Uygulama ile ilişkili:
 1. Sağlık kurumlarında oryantasyon eğitimi
 2. Sağlık kurumlarında hizmet içi eğitim
 3. Hemşirelik uygulamalarında sürekli eğitim
 4. Uygulamada hasta eğitimi konuları

Kongre esnasında katılımcılar hemşirelik eğitimi alanında küresel sağlık için kaliteyi nasıl geliştirebiliriz tartışmalarının ve örnek uygulamalardan öğrenmenin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılarla işbirliği yapma, network oluşturma gibi fırsatlara da sahip olacaklardır. Ayrıca kongre katılımcılarının Uluslararası Sürekli Hemşirelik Eğitimi Kredisi’ni (ICNEC) belgelendirmesi için Uluslararası Hemşireler Konseyi'ne gerekli müracaat yapılacaktır.

Katılımcılar kongremizin heyecan verici bilimsel programından maksimum yararlanmanın yanı sıra Türk kültürünü deneyimle ve Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan medeniyetlere başkentlik yapmış, sanatı, doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla büyüleyici, modern hemşireliğin doğduğu İstanbul şehrini de keşfetme fırsatı bulacaklardır.

İstanbul'da, 24-25 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan kongremizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Gelin, sonuçlarının hemşirelik eğitimine ve hemşirelik bilimine önemli katkılar sağlayacağını umut ettiğimiz 5. Asya Hemşirelik Eğitimi Kongresi’nde bize katılın.

Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Sergül Duygulu
2023 ACINE Kongre Başkanı
APANE Başkanı
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Mei-Feng Lin
2023 ACINE Kongre Eş Başkanı
APANE Başkan Yardımcısı
Ulusal Cheng Kung Üniversitesi, Tayvan