ANA KONULAR
Ana Tema

Küresel sağlık için hemşirelik eğitiminde kaliteyi geliştirmek

Alt Temalar
Öğrenci ile ilişkili:
 1. Hemşirelik eğitiminde yetkinlik geliştirme ve değerlendirme
 2. Hemşirelik öğrencilerini ileri teknolojik sağlık bakım ortamlarına hazırlama
 3. Yeni nesil hemşirelik öğrencilerinin eğitimine hazır oluşluk
Fakülte ile ilişkili:
 1. Hemşire eğitimcilerin hazırlanması
 2. Hemşirelikte eğitim liderliği
 3. Hemşirelik eğitiminde öğretim elemanının gelişimine yönelik zorluklar
Müfredat ile ilişkili:
 1. Hemşirelik eğitiminde kalite kültürünü beslemek
 2. Hemşirelikte kanıta dayalı öğretim
 3. Hemşirelik eğitiminde yenileşim ve teknoloji
 4. Hemşirelik eğitiminde teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatma
 5. Mesleklerarası hemşirelik eğitimi
 6. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmada hemşirelik eğitiminin rolü
 7. Hemşirelik eğitiminde etik ve yasal konular
 8. Hemşirelik eğitiminin geleceğini inşa etme: Krizlerle başa çıkma
 9. Hemşirelik eğitiminde kalite ve akreditasyon
 10. Sınır ötesi hemşirelik eğitimi
Uygulama ile ilişkili:
 1. Sağlık kurumlarında oryantasyon eğitimi
 2. Sağlık kurumlarında hizmet içi eğitim
 3. Hemşirelik uygulamalarında sürekli eğitim
 4. Uygulamada hasta eğitimi konuları