BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları ve Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar:
 • Bildiriler sadece online olarak www.acine2023.org web adresinde bulunan online bildiri modülü “digiAbstract” aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kayıt” linkini kullanarak sisteme kaydolmanız gerekmektedir.
 • 5. Asya Hemşirelik Eğitimi Kongresi’nde bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Bildiriler araştırma, derleme veya vaka raporu türlerinde yüklenebilir.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri metnini ve özeti ile ilgili tüm alanlar İNGİLİZCE olarak girilmeli ve İngilizce dil ve gramer yapısına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özetleri en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve özeti yansıtmalıdır.
 • Son bildiri gönderim tarihi 20 Ekim 2023’tür.
 • Bildirinizi sisteme gönderme işleminiz sırasında online sistemde doldurulması zorunlu alanları doldurduğunuzdan emin olunuz.
 • Bildiriler, Bilimsel Kurul tarafından çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.
 • Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 • Kongre Bilimsel Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.
 • Bildiri özetlerinin kabul veya ret sonuçları yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.
 • Kabul edilen sözel ve poster bildiriler, bildiri sahiplerinin tercihine bağlı olarak online/yüzyüze katılım yolu ile sunulabilecektir.
 • Sözel sunum veya poster olarak kabul edilen tüm bildiri özetlerinin Kongre Programında ve Özet Bildiri Kitabında yayınlanabilmesi için bildiri sunumunu (poster/sözel) yapacak olan yazarların kongre kayıtları ve ilgili tüm ödeme işlemlerini belirtilen tarihe kadar yapmış olmaları gerekmektedir.
 • Kabul edilen bildiriler, yazarların tercihine bağlı olarak tam metin bildiri olarak gönderilebilecektir. Tam metin bildirilerin Tam Metin Bildiri Şablonlarından birine göre hazırlanıp “digiAbstract” online bildiri gönderim sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
 • Tam metin bildiriler en az referanslar hariç 1000, en fazla 2000 kelime olmalıdır. Referans sayısı en az 10 en fazla 20 olmalıdır.
 • Bilimsel Kurul, formata uygun şekilde hazırlanmamış bildirileri, Tam Metin Bildiri Kitabı’ndan çıkarma hakkına sahiptir.
 • Bir yazar en fazla 2 bildiri için kongreye kaydolabilmektedir.

Bildiri şablonlarını indirmek için tıklayınız
Template of Research full text_acine2023
Template of Review and Case Report fulltex_acine2023