GENEL BİLGİLER
Kongre ve Konaklama Yeri

İstanbul-İstanbul Marriott Otel Asia

Kongrenin Dili

Kongrenin resmi dili İngilizce’dir. Kongre ana salonunda İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngiizce simültane çeviri olacaktır.

Katılım Sertifikası

Kongre katılım sertifikaları 25 Kasım 2023 tarihinde kongre kayıt masasından alınacaktır.

Bilimsel Program

Kongre, panel, sözel ve poster bildiri sunumlarını içerecektir.

Kredilendirme

Uluslararası Sürekli Hemşirelik Eğitim Kredileri (ICNECs) için Uluslararası Hemşireler Birliği’ne başvuru yapılacaktır. Kongre, Doçentlik ve Akademik Teşvik Kriterleri esas alınarak yapılandırılmıştır. Akademik Teşvik Kriterlerinde yer alan uluslararası katılımcılar tarafından sunulan bildiri sayısı ile ilgili durum Kongre sonrası netleşecektir.

Kongre Web Sitesi

www.acine2023.org