KURS PROGRAMI

KURS: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON UYGULAMALARI
23 Kasım 2023

Amaç:
Bu kursun amacı güvenli hasta bakımı sağlamak için INACSL en iyi uygulama standartları doğrultusunda aktif öğretim stratejisi olarak “simülasyona dayalı öğrenme”nin uygulanmasında ülkemizdeki önde gelen kurumlardan biri olarak bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Kursun hedefleri:
Kursun sonunda katılımcılar,

  1. INACSL simülasyonu en iyi uygulama standartlarını açıklayabilecek,
  2. Simülasyon ile ilgili terminolojiyi tartışabilecek,
  3. Güvenli bir öğrenme ortamı yaratmada eğitimcinin rol ve sorumluluklarını açıklayabilecek,
  4. Simülasyon tasarım aşamalarını tanımlayabilecek,
  5. Senaryo yazma adımlarını tanımlayabilecek,
  6. Senaryo hedeflerine uygun olarak ölçülebilir öğrenme çıktıları oluşturabilecektir.

Süre: Program 1 gündür ve aşağıdaki teorik ve pratik oturumları içerir.

Sertifikasyon: Kurs sonunda katılımcılara CASE'den “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Hedef Kitle: Üniversitelerde ve klinik alanlarda simülasyon eğitiminden sorumlu hemşire eğitimcileri (Kapasite maks. 20 kişi)

Eğitim Ücreti: 150 Euro

PROGRAM
09.00-09.30 Kayıt ve ön-test
09.30-10.10 Simülasyonun geleceğini tasarlamak
10.10-10.50 INACSL simülasyon en iyi uygulama standartları; konseptten uygulamaya
10.50-11.10 Kahve molası
11.10-11.50 Simülasyon tasarımı ve uygulama örneği
11.50-12.30 Adım adım senaryo yazımı 5N1K
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-13.50 Çözümleme
13.50-14.10 Simülasyonun değerlendirilmesi
14.10-14.40 CASE tanıtımı ve alan oryantasyonu
Vücut etkileşimi - Sanal gerçeklik, ciddi oyun deneyimi
14.40-15.00 Kahve molası
15.00-16.00 Simülasyon deneyimi
16.00-16.30 Nihai değerlendirme ve kapanış töreni


Kayıt işlemi için tıklayınız.